ASUS ZenBook Flip S

ASUS ZenBook Flip S UX371是一款高移動性、高效能且兼顧美學的極輕薄360度翻轉筆電裝置,滿足高級商務人士不論在展現生活品味、裝置使用操作以及工作專業表現上完整的使用情境與功能需求。

2020_RED_DOT_LOGO   gmark_logo